Milk Thistle - Mariadistel 30 caps.

 EN:Milk Thistle protects the liver and even recovers small liver-damages. This liverdamages may be caused by the use of alcohol, medicine, drugs, poison or chemicals. Milk Thistle can be used preventive (before a heavy night) or curative (after that heavy night). Milk Thistle is considered to be vey safe. It may even be used during pregnancy. NE: Mariadistel beschermt de lever en is zelfs in staat kleine leverbeschadigingen te herstellen. Die leverschade kan gevolg zijn van alcohol, medicijnen, drugs, vergif en chemicaliën. Mariadistel kan zowel preventief (vooraleer aan de zware avond te beginnen) als curatief (na de zware avond) gebruikt worden. Mariadistel wordt als zeer veilig beschouwd. Het mag zelfs genomen worden tijdens de zwangerschap.

Milk Thistle - Mariadistel 30 Capsule

€ 0,00

  • Available
  • In stock: 1-2 days NL1

Valerian - Valeriaan 30 caps.

EN: Valerian is a calming and fear-reducing herb. It has a strong but short effect. Valerian is a probate remedy for stress and the results of that; agitation, irritation and headache. Valerian also reduces fear; p.e. fear of exams (it doesn't reduce concentration). Next to that Valerian helps to fall to sleep.

NE: Valeriaan is een kalmerend en angstwerend kruid. Het werkt krachtig, maar kort. Valeriaan is een goed middel bij stress en de gevolgen daarvan; gejaagdheid, prikkelbaarheid en hoofdpijn. Ook voor het verminderen van angst, bijvoorbeeld examenvrees (het vermindert het concentratievermogen niet) is Valeriaan een goed middel. Ook helpt Valeriaan helpt bij problemen met inslapen.

Mariadistel 150 caps.

€ 0,00

  • Available
  • In stock: 1-2 days NL1

Ginseng 30 caps.

Ginseng has a very broad functionality. Some features: it's calming, lowers the blood pressure, relaxing, strengthens the immune system, lowers cholesterol, de-stressing, improves the memory,protects the liver, helps correcting the blood sugar level and is an antioxidant.

Ginseng 30 caps.

€ 0,00

  • Available
  • In stock: 1-2 days NL1

Ginkgo Bilabo 30 caps.

Ginseng has a very broad functionality. Some features: it's calming, lowers the blood pressure, relaxing, strengthens the immune system, lowers cholesterol, de-stressing, improves the memory,protects the liver, helps correcting the blood sugar level and is an antioxidant.

Ginseng 150 caps.

€ 0,00

  • Available
  • In stock: 1-2 days NL1